Over ons

Industrial worker

VEILIGHEID IS EEN MENTALITEIT

Het vakgebied van Way2Safety is (brand-) veiligheid. Het verschil in benadering zit in de overtuiging dat het voorkomen van letsel, economische schade én imagoverlies van cruciaal belang is voor de samenleving. Daarom reikt veiligheid bij ons verder dan wat de wet- en regelgeving voorschrijft. Veiligheid is een mentaliteit.

Cijfers bevestigen de noodzaak: ondanks maatregelen die de overheid afroept lukt het niet om het aantal incidenten terug te dringen. Dit terwijl alle betrokkenen onder toezichthoudende en handhavende instanties én het bedrijfsleven, de enorme maatschappelijke en ecologische impact van calamiteiten erkennen.

Dit is wat Way2Safety inspireert en motiveert. Want vergunningen en certificaten voor bedrijven, diploma’s en trainingen voor medewerkers, leveren geen garantie op het voorkomen van incidenten. Daar is méér voor nodig: gemotiveerde vakmensen die professioneel gedrag vertonen en preventief ingrijpen waar nodig.

Dat is precies waar Way2Safety voor staat. Professionals voor de functie van:

  • Mangatwacht
  • Heetwerkwacht
  • Brand- (veiligheids-)wacht / Safety Guard
  • Veiligheidsinspecteur
  • Safety Coach
  • Gasanalist
  • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
  • Veiligheidskundige (Middelbaar- of Hoger)
  • Rescue team
  • Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen (REOB)

Wat Wij Doen

Way2Safety bevordert en bewaakt de (brand-) veiligheid binnen de food, (petro-) chemie en BRZO-bedrijven. Dit gebeurt door het leveren van mankracht in combinatie met de implementatie en verankering van een actief veiligheidsbeleid. Way2Safety is tevens een REOB erkend onderhoudsbedrijf voor blustoestellen en slangsystemen.

Onze Visie

Way2Safety beseft dat de kwaliteit van de eigen medewerkers het verschil bepaalt tussen een risicovolle en een veilige werkomgeving. Daarom beperken wij ons niet tot toezichthouden, maar denken we mee en grijpen in om incidenten te voorkomen.

Onze Missie

De missie van Way2Safety is een duurzaam veilige werkomgeving te borgen voor mens en milieu. Dat maken we waar door méér dan de wet vereist te investeren in opleiding, training en kennisontwikkeling van onze medewerkers.