RBC GROUP EN WAY2SAFETY BUNDELEN DE KRACHTEN

RBC GROUP EN WAY2SAFETY BUNDELEN DE KRACHTEN

  • 03 februari, 2022

RBC GROUP EN WAY2SAFETY BUNDELEN DE KRACHTEN

Of beide partijen baat hebben bij de deal, is bij aanvang boven elke twijfel verheven. De landelijk opererende dienstverlener in veiligheid en beveiliging RBC Group, meldt de bekroning van de samenwerking met collega-onderneming Way2Safety. De eerste neemt de helft van het aandelenpakket van de tweede over. De hieruit
voorvloeiende bundeling van krachten heeft verstrekkende gevolgen voor beide partners én de opdrachtgevers. De combinatie kennis, kunde én vooral capaciteit, heeft een forse schaalsprong tot gevolg.

De directie van het samenwerkingsverband meent dat de schaalsprong een noodzakelijke stap is. Nadrukkelijk gewenst ook, om zowel de eigen ambities als de vraag uit de markt structureel op het hoogste niveau in te vullen. Cijfermatig staat vast dat de dienstverlener nu al een voorsprong geniet. Dit geldt expliciet voor de acute beschikbaarheid van mankracht en materieel. Precies het grootste manco van de branche als geheel. De namen RBC Group en Way2Safety behoeven geen nadere toelichting in het thuisland. Beide bedrijven zijn sinds jaar en dag interregionaal actief in de complete dienstverlening rond actieve en passieve veiligheid en beveiliging op en rond de werkvloer. Bij toeval zijn de ‘newly weds’ sterk vertegenwoordigd in de maritieme sector en de zware industrie. Met name de RBC Group timmert de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg met het verbreden van de dienstverlening. Dit betreft de verkoop en verhuur -inclusief service en onderhoud- van veiligheidsmiddelen en PBM’s vanuit het eigen Service Center of het Safety Shop concept op de diverse sites. De onderneming is ook actief in technische oplossingen voor veiligheidstoezicht, beveiliging en bedrijfscertificering.

 

Passief en actief

Eén van de kenmerken van de vakgebieden waarin beide partijen actief zijn, is de sterk wisselende vraag naar specialisten op gebied van veiligheidstoezicht en risicomanagement. Het is aan dienstverleners als de RBC Group en Way2Safety om hier flexibel op in te spelen. De schaalsprong die beide bedrijven met de overname maken, geldt inmiddels algemeen erkend als USP. Vooral omdat voortaan alle specialismen uit het vakgebied via één loket beschikbaar zijn. Complete ontzorging heet dat. Volgens de bewindvoerders is de nieuwe combinatie bestand tegen de grillen van de markt. Directieleden Michel Tooren en Pim van der Est (RBC Group) mikken zelfs al op verdere uitbreiding van de organisatie in Vlaanderen en richting het Roergebied.

 

Champions League

Namens Way2Safety voeren directieleden Herman Gerrits en Erwin Reijnders het woord. Eerstgenoemde beklemtoont dat zijn onderneming en RBC voor elkaar geschapen zijn. “Omdat we concreet in staat zijn elkaars hiaten in te vullen. Nu alle specialismen gebundeld zijn, maakt dat het veldwerk een stuk eenvoudiger in te vullen. Het pakket is echt compleet.” Reijnders hecht als senior in het vak veel waarde aan de ervaring van de mensen in het veld. “De ambitie die me aanspreekt in onze collega’s, is dat ze zich manifesteren in het hoogste marktsegment. Wat ik in dit vak heb geleerd, is dat presteren op niveau van de Champions League alleen is weggelegd voor partijen die zich kunnen meten met de besten onder de concurrenten. Ik weet bijna zeker dat in onze markt geen tweede partij te vinden is die 350 volledig gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten in dienst heeft. Dat sterkt mijn vertrouwen in het succes van de overname.”

Geef een reactie

Werken bij Way2Safety

Wie op zoek is naar een baan in de (brand-) veiligheid is welkom aan boord. We helpen je graag aan een vaste betrekking bij een werkgever waar medewerkers werkelijk het verschil maken.

Solliciteer vandaag nog!